Wat gebeurt er met mijn reserves wanneer ik niet meer werkzaam ben in de bouwsector?

Wanneer we vaststellen dat je niet meer actief bent in de sector, zal je van ons een uittredingsfiche ontvangen waarin de mogelijkheden voor je reserves worden toegelicht. Je moet dan het antwoordformulier met je keuze terugsturen.


Er zijn drie opties:

 

  • Het aanvullend pensioenbedrag laten staan en laten evolueren met de intresten.

  • Het aanvullend pensioenbedrag  overdragen naar een pensioenplan van je nieuwe werkgever of sector.

  • Het bedrag overdragen naar een pensioeninstelling die de wettelijke toestemming heeft om voor aanvullende pensioenen te zorgen. Een lijst van deze instellingen kan je hier vinden.