Wie is of zijn mijn begunstigde(n)?

Wie in aanmerking komt om aangeduid te worden als begunstigde(n) van je pensioenbedrag en in welke volgorde, is vastgesteld in het reglement. Let wel, we betalen begunstigden enkel uit wanneer het brutobedrag ten minste 15 EUR bedraagt.

​Als je gehuwd of wettelijk samenwonend bent, dan is je partner de begunstigde. Is er geen partner, dan gaat Pensio B op zoek naar je kinderen. Heb je ook geen kinderen? Dan komen je ouders in aanmerking. Als je geen ouders meer hebt, gaat Pensio B kijken of je eventueel broers en/of zussen hebt.

Stel dat meerdere begunstigden in aanmerking komen, bijvoorbeeld meerdere kinderen, beide ouders of verschillende zussen en/of broers, dan wordt het pensioenbedrag in gelijke delen verdeeld. Vinden we geen enkele begunstigde(n) die hierboven zijn opgenoemd, dan blijven de reserves in het pensioenfonds.