Wat moeten mijn begunstigden doen om het gespaarde bedrag te ontvangen?

Als je zou overlijden vooraleer je met pensioen gaat, moet Pensio B kunnen bepalen wie de personen zijn die in aanmerking komen om begunstigden te zijn.

​Als er een partner is, gebeurt dit automatisch, aangezien we de gegevens op het ogenblik van overlijden via het rijksregister te weten komen.

Als er geen partner is, moeten de begunstigden eerst een officieel document voorleggen om in aanmerking te komen (attest van erfopvolging, akte van bekendheid ...). In dit document worden de verwantschappen vermeld, maar ook het aantal kinderen, of - in geval van ouders - of ze beiden nog in leven zijn, of - in geval van broers en zussen - hoeveel er zijn.

Nadien zal Pensio B een brief met antwoordformulier versturen naar elke begunstigde. Iedere begunstigde moet het antwoordformulier zelf invullen, ondertekenen, een kopie van de voor- en achterzijde van zijn of haar identiteitskaart toevoegen en vervolgens terugsturen naar Pensio B.