Pensioenoverzicht

Het jaarlijkse pensioenoverzicht ontvang je in het najaar. Op het pensioenoverzicht vind je de bedragen terug die het jaar voordien gestort werden, alsook het totale bedrag op je rekening bij Pensio B op 1 januari van het betrokken jaar. Je kan zo de evolutie van het gespaarde bedrag opvolgen.

Op het pensioenoverzicht vind je ook een raming van het bedrag dat je zal ontvangen als je tot de wettelijke pensioenleeftijd actief blijft in de sector en de gegevens tot die leeftijd ongewijzigd blijven.

 Deze simulatie wordt elk jaar opnieuw berekend op basis van de op dat ogenblik gekende gegevens.  In deze berekening wordt onder andere verondersteld dat je loon tot op de eindleeftijd ongewijzigd blijft.