Invoering sectoraal pensioenplan bouwbedienden

Vanaf 1 januari 2023 wordt in PC 200 ook een sectoraal aanvullend pensioenplan ingevoerd voor de bedienden actief in de bouwsector, de Bouwbedienden (het SAP Bouwbedienden).

Dit is een eerste stap in de harmonisatie van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden met de bedoeling om tegen 1 januari 2030 tot een geharmoniseerd plan voor alle werknemers ten belope van 2,65% van het loon te komen.

Lees meer!