Welk percentage stemt overeen met mijn anciënniteit?

Je anciënniteitsjaren bepalen welk percentage er gebruikt zal worden voor de berekening van je aanvullend pensioen als loontrekkende arbeider in de bouwsector. Vanaf januari 2014 werd het percentage verhoogd.
Anciënniteit in jaren Tot 31/12/2013 Vanaf 01/01/2014
0 - 4 jr 0,20% 0,25%
5 - 9 jr 0,40% 0,45%
10 - 14 jr 1,00% 1,10%
15 - 19 jr 1,25% 1,35%
20 - 24 jr 1,50% 1,65%
25 - 29 jr 2,00% 2,20%
Vanaf 30 jr 2,50% 2,65%