Is het fiscaal aftrekbaar?

Neen, dit aanvullend pensioen wordt enkel opgebouwd met werkgeversbijdragen. Als werknemer betaal je zelf geen bijdragen en kan je dus niet genieten van een fiscaal voordeel.