Hoe wordt het aanvullend pensioenbedrag dat gespaard wordt voor mij, berekend?

Voor de berekening van je aanvullend pensioenbedrag wordt een percentage bepaald in functie van je anciĆ«nniteit. Pensio B ontvangt per trimester je loongegevens (bruto) en zet je loon vervolgens om in een referteloon (brutoloon x 1,08 x 1,0368). Op basis van dat referteloon wordt het percentage berekend dat toegekend wordt op basis van de anciĆ«nniteitsjaren. Het verkregen resultaat is de dotatie die we gaan sparen. 

N.B.: we gebruiken je loongegevens enkel om te rekenen; er wordt dus niets afgehouden van je loon.