Bestaan er nog andere dotaties dan wat berekend wordt op basis van mijn loongegevens?

Ja, er bestaat ook nog een aanvullende dotatie. Deze aanvullende dotatie is bedoeld voor arbeiders in de bouw die voldoen aan de voorwaarden van SWT (brugpensioen), maar die ervoor kiezen om verder te werken. Deze dotatie kan maximaal 500 EUR per trimester bedragen en wordt berekend op basis van het aantal gewerkte dagen per trimester.