Welke afhoudingen worden toegepast?

Van je brutobedrag zal Pensio B RIZIV-bijdrage (3,55%) afhouden. Afhankelijk van het bedrag kan de solidariteitsbijdrage  0%, 1% of 2% bedragen. Nadien wordt de bedrijfsvoorheffing verrekend. Deze bedraagt 16,66%.

Ga je met pensioen op 65 jaar dan kan de verminderde bedrijfsvoorheffing van 10,09% toegepast worden. Je moet aan één van de twee volgende voorwaarden voldoen:
 
  • ofwel ben je de laatste drie jaar vóór je wettelijke pensioenleeftijd actief; 
  • ofwel beschik je over een volledige loopbaan (minstens 45 jaren) en je was de laatste drie jaar vóór de leeftijd waarop je voldoet aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan actief.
Ben je met vervroegd pensioen en kan je bewijzen dat je over een volledige loopbaan beschikt (45 jaren) en je de laatste drie jaar vóór de leeftijd waarop je voldoet aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan actief was, dan kan je eveneens van de vermindering van bedrijfsvoorheffing genieten.

Indien je genoot van het stelsel “SWT” en gedurende de volledige periode van SWT aangepast beschikbaar voor de arbeidsmarkt was, word je ook als effectief actief beschouwd .

Het jaar volgend op de betaling dien je het bedrag aan te geven bij de belastingen. Wat de gemeentetaks betreft zal hier misschien enkel nog een correctie op komen.