Wanneer kan ik mijn gespaarde reserves opvragen? 

De opbouw van de reserves stopt wanneer je, al dan niet vervroegd of uitgesteld, je pensioen opneemt. Je hebt dus recht op je opgebouwde reserves wanneer je je wettelijk pensioen opneemt, met andere woorden: wanneer je 65 (of 67) jaar wordt. 

Wanneer je met vervroegd pensioen gaat, vanaf 60 jaar, heb je ook recht op je gespaarde reserves. Let op: dit is niet hetzelfde als het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT - het voormalige brugpensioen).

Ook bij uitgesteld pensioen kan je je reserves opvragen. Uitgesteld pensioen betekent dat je na de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen gaat.

Let wel: het brutobedrag moet minstens gelijk zijn aan 15 EUR.