LET OP: énkel van toepassing wanneer uw arbeiders onder meerdere paritaire (sub)comités vallen

Uitzonderlijke situatie die enkel van toepassing is wanneer uw arbeiders onder meerdere paritaire (sub)comités vallen, omdat u in de praktijk meerdere ondernemingsactiviteiten uitvoert en dus niet enkel actief bent in de bouwsector op basis van DmfA aangifte in het eerste kwartaal van 2022. 
Zijn de aantallen even groot : bekijk vooralsnog het gemiddelde tussen Q2/2020 & Q1/2022.
 • Dan moet u (of uw sociaal secretariaat) eerst bepalen of uw PC200 bedienden die in dezelfde technische bedrijfseenheid werken als uw PC124 arbeiders, moeten beschouwd worden als Bouwbedienden.
 • Hoe doet u dat? Hiervoor moet u kijken naar de DmfA gegevens van het eerste kwartaal van 2022*.
  • ​Als uit deze cijfers blijkt dat u in deze technische bedrijfseenheid meer PC124 arbeiders**  tewerkstelt dan arbeiders onder een ander paritair (sub)comité, dan zijn uw PC200 bedienden Bouwbedienden. Zij worden vanaf 1 januari 2023 verplicht aangesloten bij het SAP Bouwbedienden.
  • Als het omgekeerde uit deze cijfers blijkt, namelijk dat de meeste arbeiders die u tewerkstelt in die technische bedrijfseenheid niet onder PC124 vallen, dan zijn uw PC 200 bedienden geen Bouwbedienden en worden zij niet aangesloten bij het SAP Bouwbedienden.
  • Stel nu dat uit deze cijfers blijkt dat dit aantal arbeiders onder PC124 en onder een ander paritair (sub)comité gelijk is, dan moet u kijken in de statuten van uw onderneming naar de ondernemingsactiviteiten die opgesomd staan in het maatschappelijk doel.
   • Staat uw bouwactiviteit bovenaan in de lijst van uw verschillende ondernemingsactiviteiten, dan moeten uw PC200 bedienden beschouwd worden als Bouwbedienden en worden ze vanaf 1 januari 2023 verplicht aangesloten bij het SAP Bouwbedienden. 
   • Staat bovenaan in de lijst van uw verschillende ondernemingsactiviteiten geen bouwactiviteit, dan worden uw PC200 bedienden niet beschouwd als Bouwbedienden en worden zij niet aangesloten bij het SAP Bouwbedienden.
 • Indien u uw PC200 bedienden dient aan te sluiten aan het SAP Bouwbedienden, verwijzen we graag terug naar optie C1 (indien u nog geen) of C2 (indien u reeds een aanvullend pensioen voorziet voor al uw Bouwbedienden). --> U (of uw sociaal secretariaat) moet deze Bouwbedienden vanaf 1 januari 2023 aangeven in de DmfA onder één van de volgende RSZ werkgeverskengetallen: 024, 026, 044 of 054. 
 • Indien u uw PC200 bedienden niet dient aan te sluiten aan het SAP Bouwbedienden, mag u (of uw sociaal secretariaat)  deze Bouwbedienden vanaf 1 januari 2023 NIET meer aangeven in de DmfA onder één van de volgende RSZ werkgeverskengetallen: 024, 026, 044 of 054.
*Zoals beschikbaar op 30 juni 2022
** Steeds uitgedrukt in voltijdse equivalenten

Heeft u nog vragen? 
 • Bekijk onze FAQs, misschien staat het antwoord er al bij!
 • Heeft u nog geen antwoord gevonden? Neem contact op met uw patronale organisatie,  uw sociaal secretariaat of met ons via het mailadres info@fbzp.be.

Heeft u geen antwoord gevonden?

Neem contact op met uw patronale organisatie, uw sociaal secretariaat of