C2 Al één of meerdere pensioenplannen voor al uw bedienden

U heeft in uw onderneming al één of meerdere pensioenplannen/groepsverzekeringen voor al uw bedienden actief in uw bouwactiviteit
  • U moet niet deelnemen aan het SAP Bouwbedienden op voorwaarde dat uw pensioenplan(nen)/groepsverzekering(en) van toepassing is (zijn) op al uw Bouwbedienden én minstens gelijkwaardig is (zijn) aan het SAP Bouwbedienden; én
  • U moet ten laatste op 01/06/2023 de ingevulde en ondertekende verklaring als werkgever en het actuarieel attest (op te vragen via uw makelaar, bij uw verzekeraar of uw pensioenfonds) aangetekend terugsturen naar het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen Bouwbedrijf - fbzp-fsep Constructiv, Koningsstraat 132 bus 3, 1000 Brussel. U kan de twee in te vullen documenten hier downloaden:
--> Opgelet : indien u niet reageert, worden uw bedienden verplicht aangesloten aan het SAP Bouwbedienden.

U (of uw sociaal secretariaat) moet deze Bouwbedienden vanaf 1 januari 2023 aangeven in de DmfA onder één van de volgende RSZ werkgeverskengetallen: 024, 026, 044 of 054 omdat de inning van de patronale bijdrage voor het SAP Bouwbedienden zal gebeuren door de RSZ.

Heeft u nog vragen? 
  • Bekijk onze FAQs, misschien staat het antwoord er al bij!
  • Heeft u nog geen antwoord gevonden? Neem contact op met uw patronale organisatie,  uw sociaal secretariaat of met ons via het mailadres info@fbzp.be.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met uw patronale organisatie, uw sociaal secretariaat of ons via het mailadres