C1 Geen pensioenplan voor uw bedienden

U heeft in uw onderneming geen pensioenplan / groepsverzekering voor uw bedienden én al uw arbeiders vallen onder PC124.
  • Uw PC200 bedienden worden als Bouwbedienden beschouwd. Ze worden vanaf 1 januari 2023 verplicht aangesloten bij het SAP Bouwbedienden, dat voorziet in een aanvullend pensioen en een overlijdensdekking in geval van overlijden vóór pensionering.
  • U (of uw sociaal secretariaat) moet deze Bouwbedienden vanaf 1 januari 2023 aangeven in de DmfA onder één van de volgende RSZ werkgeverskengetallen: 024, 026, 044 of 054 omdat de inning van de patronale bijdrage voor het SAP Bouwbedienden zal gebeuren door de RSZ.

Heeft u nog vragen? 
  • Bekijk onze FAQs, misschien staat het antwoord er al bij!
  • Heeft u nog geen antwoord gevonden? Neem contact op met uw patronale organisatie,  uw sociaal secretariaat of met ons via het mailadres info@fbzp.be.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met uw patronale organisatie, uw sociaal secretariaat of met ons