Fiscale fiche

Je krijgt een fiscale fiche als je het jaar voordien een betaling hebt ontvangen van Pensio B.  Op de fiscale fiche vind je bedragen en codes terug die je nodig hebt om je personenbelasting van het huidige jaar in te vullen.
 

Nieuw fiscaal gunsttarief voor aanvullend pensioenkapitaal


Algemene fiscale behandeling van het aanvullend pensioenkapitaal 
Je aanvullend pensioenkapitaal is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing.

Het aanvullend pensioenkapitaal dat ten vroegste wordt uitbetaald bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) wordt in principe onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 16,66%. 

Bleef je echter ‘effectief actief’ tot de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) dan kan je genieten van het gunsttarief van 10,09%.
 
Nieuw fiscaal gunsttarief 
Voor aangeslotenen met lange loopbanen (45 jaar, volledige loopbaan)  die op zeer jonge leeftijd (bv. 15 jaar) hun loopbaan hebben aangevat, was deze algemene regeling echter fiscaal onrechtvaardig. 

Iemand die na 45 loopbaanjaren zijn vervroegd wettelijk pensioen opnam vóór de wettelijke pensioenleeftijd (bijvoorbeeld op 60 jaar) en op dat moment zijn aanvullend pensioen uitbetaald kreeg, kon immers niet genieten van het gunsttarief van 10, 09%. 

Deze onrechtvaardigheid werd door een nieuwe wet van 27 februari 2019 opgelost. 
Deze nieuwe wet verlaagt de bedrijfsvoorheffing van 16,66% naar 10,09% mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (een volledige loopbaan en effectief actief).
 
Verduidelijking van de 2 voorwaarden nieuw fiscaal gunsttarief
Met het oog op de verduidelijking van de begrippen “volledige loopbaan” en “effectief actief” werd door de fiscus in samenwerking met de Federale Pensioendienst op 19 december 2019 een circulaire uitgebracht (2019/C/135).

Wat betekent een volledige loopbaan hebben?
Je beschikt over een volledige loopbaan wanneer je gedurende 45 loopbaanjaren minstens 104 voltijdse dagen gepresteerd hebt. 

Wat betekent effectief actief zijn?
Effectief actief betekent dat je de laatste drie jaar vóór de leeftijd waarop je voldoet aan de voorwaarden van een volledige loopbaan, een beroepsactiviteit uitgeoefend hebt.

Indien je de drie laatste jaren vóór de leeftijd waarop je voldoet aan de voorwaarden van een volledige loopbaan, in “SWT met aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt” was, word je ook als effectief actief beschouwd. 
 
Wat moet je doen om te genieten van dit nieuw fiscaal gunsttarief ? 
Wens je te genieten van het nieuw fiscaal gunsttarief (10,09 % bedrijfsvoorheffing) dan moet je aan Pensio B volgende documenten bezorgen tijdens dossierbehandeling:  Bij SWT, een attest van de RVA Attest inzake de aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt tijdens de volledige periode van SWT

Deze attesten zorgen ervoor dat Pensio B de juiste bedrijfsvoorheffing kan afhouden.
Bij afwezigheid van de attesten, moet Pensio B de normale bedrijfsvoorheffing (16,66%) toepassen en worden er nadien geen correcties uitgevoerd.
 
Recuperatie van teveel ingehouden bedrijfsvoorheffing
Omdat op het moment van de behandeling van een aantal dossiers door Pensio B  er nog heel wat onduidelijkheden waren rond de toepassing van dit gunstig tarief (10,09%) vermits de wet van 27/02/2019 retroactief vanaf 1/1/2019 in voege trad en de circulaire op 19/12/2019 opgemaakt werd, kan het zijn dat in je dossier toch een bedrijfsvoorheffing van 16,66 % werd toegepast.

Is dit gebeurd dan is een rechtzetting door jou mogelijk via de aangifte van personenbelasting, indien je aan 2 voorwaarden voldoet:
  • Je beschikt over een volledige loopbaan van 45 jaar;
  • Je was effectief actief de laatste 3 jaar vóór de leeftijd waarop je voldoet aan de voorwaarden van een volledige loopbaan.

Meen je te voldoen aan deze 2 voorwaarden en kan je dit bewijzen bij eventuele controle van de fiscus, dan kan je de teveel ingehouden bedrijfsvoorheffing recupereren.
Op de fiscale fiche die je van Pensio B ontvangt het jaar volgend op de betaling van het aanvullend pensioenkapitaal, zal het belastbaar bedrag ingevuld zijn bij code 214 (aan 16,66%). 

Je kan de correctie uitvoeren door je personenbelasting als volgt in te vullen:
  • Het bedrag vermeld bij code 214 vul je in bij code 215;
  • Er mag geen bedrag meer vermeld worden bij code 214;
  • Het bedrag bij code 225 is correct. 
Indien je hierover nog vragen hebt, kan u ons een e-mail sturen of bellen naar 02/209.66.00