Missie

Pensio B, organisme voor de financiering van pensioenen (OFP) is opgericht begin 2007 en staat in voor het beheer en de uitvoering van sectorale pensioenplannen.

Sectorplannen