Welke afhoudingen worden toegepast?

Van je brutobedrag zal Pensio B RIZIV-bijdrage (3,55%) afhouden. Afhankelijk van het bedrag kan de solidariteitsbijdrage  0%, 1% of 2% bedragen. Nadien wordt de bedrijfsvoorheffing verrekend. Deze bedraagt 16,66%, maar als je met pensioen gaat op 65 jaar en kan aantonen dat je drie jaar voor je wettelijke pensioenleeftijd tewerkgesteld was, kan de verminderde bedrijfsvoorheffing van 10,09% toegepast worden. 

Het jaar volgend op de betaling dien je het bedrag aan te geven bij de belastingen. Wat de gemeentetaks betreft zal hier misschien enkel nog een correctie op komen.